Митовете за АЕЦ Белене
Факти за енергетиката в света през 2012г.


Доказаните запаси при сегашното производство в света се оценяват на:
 • доказан нефт - за 52.9 години
 • доказан конвеционален природен газ - за 55.7 години
 • - с неконвенциалния газ (shale gas & tight gas) и неефективния за извличане на този етап конвеционален газ се счита, че запасите са за над 200 години.
 • въглища - за 109 години


 • През 2012г в света са присъединени около 31ГВ мощности от ФЕЦ, като общо те са достигнали 102ГВ.
  Тъй като 100МВ мощности от АЕЦ имат потенциал да генерират ток колкото 600МВ от ФЕЦ, може да кажем че тези 102ГВ се равняват на 17ГВ АЕЦ или 17 реактора - хилядника, като тези в Козлодуй

  В целия свят през 2012г са инсталирани 45ГВ мощности от ВяЕЦ, при което общо те достигат 283ГВ.
  Само в Китай инсталираните мощности вече са достигнали 76ГВ, в САЩ 60ГВ, в Германия 31ГВ, в Испания 22ГВ и т.н. Счита се, че всичките ВяЕЦ вече могат да произвеждат около 580ТВч/год. ток, което е над 3% от цялото световно производство. Тъй като 100МВ мощности от АЕЦ или ТЕЦ имат потенциал да генерират ток колкото 400МВ от ВяЕЦ, може да кажем че тези 283ГВ произвеждат ток колкото 71ГВ АЕЦ или 71 реактора - хилядника.

  Производството на нефт е нарастнало с 2.2% до 8,6152 хиляди барела дневно
  Най-големи производители са Саудитска Арабия - с 13.3% дял, Русия с 12.8%, САЩ с 9.6%, Китай с 5.0%, Канада с 4.4%, Иран с 4.2%, Ирак и ОАЕ с по 3.7%. Доказаните запаси в света се оценяват на 1,669 милиарда барела, като 17.8% от тях са във Венецуела, 15.9% в Саудитска Арабия, 10.4% в Канада, 9.4% в Иран, 9.0% в Ирак, 5.2% в Русия. С най-голям капацитет за рафиниране на нефт са САЩ с дял от 18.8%, Китай с 12.5%, Русия с 6.2%.
  Освен нарастване на потреблението постоянно нарастват и "доказаните запаси". През 1992г те са 1,039 милиарда барела, през 2002г са 1,321, а през 2012г са 1,669. Последните няколко години силна роля, особено в САЩ започва да играе и "шистовия нефт" (tight oil, shale oil). Той се добива подобно на шистовия газ с хидравличен фракинг. Благодарение на него само за 2012г САЩ са увеличили производството си на нефт с 13.9%.
  Според EIA, доказаните запаси на шистов нефт засега се оценяват едва на 345 милиарда барела, но се очаква да нарастват. Недоказаните запаси на конвеционален нефт, определяни като такива поради това, че са нерентабилни за добиване с днешните технологии са 1,370 милиарда барела. С доказаните запаси на конвеционален нефт от 1,642 милиарда барела това прави 3,357 милиарда барела, което при днешното потребление са общо запаси за 106.4 години напред. (1 нефтен барел = 159 литра, или на човек от земята се падат по около 75,000 литра нефт)

  Производството на природен газ е нарстнало с 1.9% до 3364 bcm (billion cubic metres)
  Това е максимум за последните 10 години. 705 bcm са изтъргувани между различни държави, чрез газопроводи а 328 bcm са изтъргувани чрез пренос на втечнен газ - LNG. Най-големи производители са САЩ с дял от 20.4%, Русия с 17.6%, Иран с 4.8%, Катар с 4.7%, Канада с 4.6% Доказаните запаси в света на конвеционален природен газ се оценяват на 187,300 bcm, като 17.8% от тях са в Иран, 17.6% в Русия, 13.4 в Катар, 9.3% в Туркменистан, 4.5% в САЩ, 4.4% в Сирия. Всичките доказани запаси в света според BP се оценяват на 187,300 bcm. През 2012г България е изразходвала 2.7 bcm от тях.
  Според EIA доказаните запаси на конвенционален газ се оценяват на 190,800 bcm, на доказан шистов газ на 203,800 bcm, на недоказан конвенционален газ на 250,240 bcm или общо 647,600 bcm. При сегашното годишно потребление от 3364 bcm това са запаси достатъчни за 192.5 години напред.

  Производството на въглища е нарастнало с 2.0% до 7830 Mt (metric tons)
  Това е максимум за последните 10 години. Тези въглища осигуряват 29.9% от всички основни енергиийни ресурси и около 42% от световното производство на ток.

  Производството на ток от ВЕЦ за 2012г е нарастнало с 4.3% до 9,665TWh
  Това е максимум за последните 10 години, като делът на произведеният ток от ВЕЦ в момента е 16.3%.

  Производството на ток от АЕЦ е намаляло с 6.9% до 6,517TWh
  Производството на ток в света от АЕЦ вече е спаднало до 6,517TWh, което е дял от 11%, като преди няколко години достигаше над 16%. Тъй като АЕЦ са много отдалечени от потребителите и загубите за пренос при тях са по-големи, някои считат, че потреблението е дори вече с дял под 10%. В света в момента има 434 ядрени реактора с обща мощност 370GW. От всичките реактори 100 са в САЩ (последният от тях е присъединен 1996г.), 58 във Франция, 50 в Япония, 33 в Русия.

  Производството на ток от ВЕИ за 2012г е нарастнало с 15.2% до 2,761TWh
  Това е максимум за последните 10 години, 4 пъти над производството от 2002г. Делът на произведеният ток от ВЕИ в момента е около 4.7%, като този дял се равнява на 42.4% от производството на ток от АЕЦ.

  За всички основни енергиийни ресурси, включително нефт и газ, за 2012г данните в Mtoe са:
  За целият свят са изразходвани всичко 12476.6 Mtoe с нарастване 1.8%, което е под средното нарастване за десетилетието от 2.6%. 90% от това нарастване се дължи на Китай и Индия. Нарастването на производството на електричество е също 1.8%, точно колкото и на всички енергийни ресурси
  Прието е, че 1 милион тона нефт съдържа енергия 11.63 TWh и може да произведе 1 Mtoe = 4.4 TWh в съвременна електроцентрала.
 • нефт - 4,130.5 Mtoe, 33.11%
 • газ - 2,987.1 Mtoe, 23.94%
 • въглища - 3,730.1 Mtoe, 29.90%
 • АЕЦ - 560.4 Mtoe, 4.49%
 • ВЕЦ - 831.1 Mtoe, 6.7%
 • ВЕИ - 237.4 Mtoe, 1.90%
 • всичко - 12,476.6 Mtoe, 100%


 • За България тези данни са:
 • нефт - 3.8 Mtoe, 21.23%
 • газ - 2.5 Mtoe, 13.97%
 • въглища - 7.0 Mtoe, 39.11%
 • АЕЦ - 3.6 Mtoe, 20.11%
 • ВЕЦ - 0.7 Mtoe, 3.91%
 • ВЕИ - 0.3 Mtoe, 1.69%
 • всичко - 17.9 Mtoe, 100% - или ние заемаме дял от 0.14% в световната енергетика


 • Средната цена на барел Брент е била $111.67 през 2012, само с $0.40 по-висока от цената през 2011-та. Потреблението на петрол е настнало с 2.2% при забавен световен растеж и отново благодарение на Китай. Консумацията на природен газ е нарстнала също с 2.2%, а на въглища с 2.5% със същите тендендиции, както при нефта.

  Повечето от тези данни са с много по-малка точност и надеждност от данните за производство на ток в ЕС, тъй като първо в света има много държави, чиято статистика за енергетика съвсем не е прозрачна и второ при данните за нефт и природен газ статистическата грешка е доста по-значителна.

  Повечето от данните са взети от годишния доклад на BP, който излиза всяка година през юни, вече 62 години и е с голям авторитет сред енергийните анализатори. Други данни са взети от различни места, като са засичани и по няколко пъти. Съществува една обособена борба от години между двете лобита на АЕЦ и ВЕИ и определено има тенденция данните за тези два дяла на енергетиката на различни места често да са силно изкривени и да са представени по много подвеждащи начини.

  Ще отбележим и един интересен процес през 2012г, който остава скрит под тези числа и показва колко свързани са енергиините ресурси между тях и между държавите в целия свят. Както знаем поради бума на шистов газ цената на природния газ в САЩ рязко падна. Електроцентралите в САЩ започнаха да произвеждат много ток на газ и потреблението на въглища падна. САЩ изнесе много въглища за Европа, където пък падна потреблението на газ, който се използва в доста електроцентрали за разлика от при нас. Износът на Русия на газ падна с 12%. В Япония пък поради спирането на много АЕЦ, рязко се покачи потреблението на газ и въглища и като резултат данните за всички енергиини източници в света не са отчели никакви рязки изменения.

  Друг важен извод на анализаторите на тези статистики е, че от 200 години потреблението на въглеводороди винаги се е покачвало и винаги са се разпространявали приказки и страхове за тяхното изчерпване. С нарастването на потреблението обаче, винаги са нараствали и "доказаните запаси" и това събитие винаги освен да се приближава се е и отдалечавало за даден момент.

  Забелязва се и значително преразпределение на дяловете на различните страни в запасите, добива и потреблението на различните енергиини източници, както и между самите източници. Появявят се нови източници, както и нови технологии за добиване на стари реурси. Традиционните енергиини монополи в Русия и Близкия изток отслабват влиянието си, държави в Северна Америка и Европа са се сдобили с нови ресурси, появили са се значителни нови играчи на световния пазар като Венецуела, Австралия, Норвегия, Китай.

  От данните се вижда, че много популярни конспиративни теории за политика и икономика, основаващи се на изчерпване на енергиините източници в света или обсебване на България или държави в Близкия изток от държави с голяма военна мощ, в по-голямата си част не са нищо повече от забавни четива пълни с измислици.