Митовете за АЕЦ Белене
Вица на деня

Прогноза

- Вярно ли е, че цената на тока винаги расте и ще расте?
- Би било вярно, ако всичкият ток се произвеждаше само от АЕЦ.

Ref: При намаляване на световния дял в производството на ток от АЕЦ за 10 години от 16% на 11%
лобистите от World Nuclear Association - WNA са направили прогноза, че сегашните 370ГВ мощности
на АЕЦ могат да нарастнат до 1,350ГВ през 2030г и до 11,046ГВ през 2100г.Сложна лихва

- Защо Р.Овч. не може да сметне цената на Белене, използвайки сложна лихва?
- Защото цял живот е ползвал само безлихвени заеми.Бизнес

- Защо Areva, символа на европейската ядрена енергетика е купила
с последните си пари бизнес за вятърни перки чак в Шотландия?
- За да се скрият от Франция и Финландия, където преди години
обещаваха 3 пъти по-евтин ядрен ток.

Ref: Areva се пренасочва към вятър
RWE се пренасочва към ВЕИ