Митовете за АЕЦ Белене
Мит 5: Без АЕЦ Белене българите ще стоят на свещи


Какви ли не тези се издигат за да бъде изплашен българина и да склони на Белене.

На първо място се заявявя, че Козлодуй чийто пети и шести блок са пуснати съответно 1987г. и 1991г, ще бъде затворен 2017 година при 30 години работа. Някои "по-разбиращи" добавят и обяснение, че така са проектирани, докато Белене е проектиран за 60 години. Всички реактори в света имат живот поне 40 години и с подобрения и контрол, подмяна на движещи се части и тръби могат да работят 60 години. В реакторите за Белене няма нищо толкова иновативно, освен по-новата електроника. Това си е технология от времето на москвичите и няма основание реакторите на Белене да имат физически по-дълъг живот от тези на Козлодуй. Всеки може да разгледа таблицата на реакторите и да види, че ако има затворени на под 30 години, то това е било поради обществен натиск или аварии, докато реактори от 1969-та в Индия, Япония, САЩ, Швейцария и т.н. си функционират още. Вижда се, че не е било нужно да затваряме и Козлодуй 3 и 4, но това е друга тема.

Затварянето на Козлодуй можело да ни сполети и ако сме дразнели руснаците, които можели да не ни разпишат мнение за удължаване на живота му. Това го заяви не някой полуграмотен, а бившият министър на енергетиката Петър Димитров. Русия едва ли ще плюе на името си с подобна низост пред международната общост, но и да го направи, все пак разрешението за удължаването се издава от МААЕ, които могат да вземат каквото си искат решение.

В крайна сметка 2017г за Козлодуй се изисква едно обновяване до всички по-съвремени изисквания и преминаване "на преглед", както всеки минава с колата си на преглед всяка година, без да я изхвърля за скрап. След конкретен анализ на френско-руския консорциум между "Електрисите дьо Франс" и "Росенергоатом" удължаването може да е първоначално с 20 години, което не пречи да се иска и по-следващо удължаване с 10 години до около 2047г.

Всъщност, вероятността АЕЦ Белене да бъде затворена преждевременно е много по-голяма, тъй като към 2030г когато държави като Германия и Швейцария са затворили всичките си АЕЦ, те със сигурност ще ни "помолят" да направим същото и с нашите. Трудно ще им откажем, при която хипотеза Белене няма как да се изплати, защото вече знаем какви компенсации получаваме в такива случаи.


Други радетели за Белене заявяват, че всичките ни големи ТЕЦ-ове са много стари, ще ги затворим до няколко години и ще стоим на свещи. В България само последните две години са пуснати ТЕЦ Гълъбово с 670МВ мощност и ТЕЦ Хасково с 260МВ. Освен това са пуснати 80МВ ВЕЦ Чаира и много микроцентрали, фотоволтаични и вятърни централи. За 2025г не са планирани пускове, просто защото само пусковете на АЕЦ се планират 15 години напред.

За 2011г, в България най-високото натоварване на мрежата е отчетено на 1 февруари, вторник в 8 вечерта - 6897МВ, а най-ниското на 25 април, понеделник, в 5 сутринта - 2660МВ. От гледна точка на изграждане на АЕЦ, интересна е втората стойност, тъй като мощността на АЕЦ се регулира много бавно и цената на тока им зависи основно от първоначалната инвестиция, а не от времето им на работа. По-високите натоварвания се покриват с ТЕЦ, а най-високите може да се покриват и с най-скъпа енергия от газови централи, внос на ток, ПАВЕЦ и т.н. Какво би се получило при задължително изкупуване на ток от ФЕЦ, ВтЕЦ, някои ТЕЦ и работа на Козлодуй с 2000МВ мощност, при товар под 3000МВ, когато добавим още 2000МВ мощност от Белене? Много просто, ако не можем да изнасяме този ток, трябва да го изхвърляме.

Отговорни господа, защитници на Белене развиват и следната "научна" теза: "БВП на България ще расте до 2025-та с 6.5%. Дори да допуснем по 1.5% годишно енергийна ефективност, която ще ни струва по 100 милиона годишно, нарастването на БВП с този темп ще ни остави с около 50% недостиг на ток до тогава". От къде са разбрали, че ще се развиваме с темп от 6.5%, което би било много хубаво, но не се случва, не е ясно. Още по-неясно е как са усатновили, че между БВП и консумация на ток има право пропорционална връзка. България за 2011г има производство 6126КВч и консумация 4510КВч, които числа са съпоставими със страни, които имат в пъти по-висок БВП на човек от населението.

По-долу е дадена таблица с годишното производство и потребление на всяка държава от ENTSO - Европейската мрежа на енергоразпределителите, която включва освен държавите от ЕС и други, с които има постоянна размяна на ток. Подобни данни има доста на интернет, но често са неточни. По-долу данните са взети от най-надеждните източници като Евростат, за населението и ENTSO, за тока. В първите две колони е дадено производството и потреблението на целите държави за 2011 година в гигаватчаса, а в последните три е дадено производството, потреблението и износа на ток на човек от населението в киловатчаса за 2011-та. Таблицата е сортирана по износ на човек от населението и ясно се вижда, че освен че производството ни на ток е подобно на държави като Германия, Холандия, Италия и т.н ние сме на трето място и по износ на ток на човек от населението след Естония и Чехия.

Елементарните опровержения на заплахите със свещите повдигат въпроса обаче и дали наистина ще има реален пазар с добри цени за тока от Белене. Защото ако няма, се поставя въпроса кой и по какъв начин ще изплати над 10 милиарда евро с огромни лихви на банки, които имат опита да си прибират парите и в изключително трудни ситуации.


държавапроизв.
ГВч
потр.
ГВч
населениепроизв.
КВч
потр.
КВч
износ
КВч
Estonia1138978271,340,194849858402658
Czech Republic810286304010,486,731772760111715
Bulgaria45143332337,369,431612645101616
Norway1274161220204,920,30525896247991097
France54295047924265,048,41283477367979
Sweden1464211392229,415,5701555114786765
Slovenia13864125582,050,18967626125637
Bosnia and Herzegovina13694121863,843,18335633171392
Spain26448525499046,152,92657315525206
Germany55789054426781,751,60268246658167
Poland15161014572038,529,86639353782153
Serbia41266401747,276,19556715521150
Romania569685491621,413,8152660256596
Cyprus49484948839,751589258920
United Kingdom32828932911562,498,61252535266-13
Slovakia26548267805,392,44649234966-43
Ireland25632261224,570,12756095716-107
Portugal484235049910,572,15745804777-196
Switzerland62881644397,870,13479908188-198
Denmark33139344585,560,62859606197-237
Greece500645291511,309,88544274679-252
Austria65400685678,404,25277828159-377
Netherlands10902511783716,655,79965467075-529
Hungary33499401429,985,72233554020-665
Italy29141733464060,626,44248075520-713
Macedonia632789862,057,28430754368-1292
Croatia9961174984,412,13722583966-1708
Latvia366172642,074,60517653501-1737
Belgium654008653611,000,63859457866-1921
Lithuania4421103623,052,58814483394-1946
Montenegro26324183618,19742586766-2509
Finland70393842445,375,2761309615672-2577
Luxembourg36616558511,840715312813-5660