Митовете за АЕЦ Белене
Факти за електропроизводството в Европа за 2012г.


Тези данни са взети едно към едно от базата данни на ENTSO-Е, която е най-точна и надеждна. Даваме ги тук, тъй като дори данните на бюрократите от Евростат в тази област са доста изкривени, а от много други източници са направо "измислени" и дават основания за много спекулации.

През 2012г страните членки на ENTSO-Е са произвели 3,367 TWh ток, като от тях:
 • 16.66% са от ВЕЦ
 • 10.9% са от ВЕИ - 5.69% са от вятър, 2.04% са от слънце и 2.38% са от биомаса
 • 25.61% са от АЕЦ
 • 45.86% са от ТЕЦ - въглища, газ, мазут и други


 • 16 държави произвеждат част от тока си от АЕЦ:
  France 75%, Slovakia 54%, Belgium 50%, Hungary 46%, Slovenia 38%, Sweden 38%, Switzerland 36%, Czech Republic 35%, Bulgaria 35%, Finland 33%, Spain 21%, United Kingdom 20%, Romania 19%, Germany 17%, Netherlands 4%

  Благодарение на бурното строителство на АЕЦ в Европа до 1990г, те осигуряват все още към 25% от тока. След неуспешното строителство на Арева на реакторите във Франция и Финландия и преориентирането й към "перки" вероятно в Европа няма да бъде започната вече и една нова АЕЦ. Освен може би ако не се огънем и допуснем това да се случи в България.


  17 държави произвеждат над 5% от тока си от природен газ:
  Luxembourg 64%, Ireland 51%, Italy 41%, Belgium 30%, Hungary 28%, Greece 28% United Kingdom 25%, Latvia 25%, Spain 25%, Portugal 24%, Croatia 21%, Denmark 15%, Austria 13%, Slovakia 10%, Finland 9%, Czech Republic 6%

  Това показва, че ако успеем да се развържем от руския газов монопол, производството на ток от газ в пикови интервали, когато токът е изключително скъп, би могло да бъде рентабилно и в България.


  4 държави произвеждат над 2% от тока си от мазут:
  Cyprus 69%, Italy 8%, Spain 4%, Lithuania 2.4%

  Това е просто един интересн факт. Показва особената енергетика на островния Кипър и защо токът там е най-скъпия в Европа.


  По дял на производство на ток от ВЕЦ през 2012г. държавите членки на ENTSO-E се подреждат така:
  Norway 96.7%, Iceland 71.5%, Latvia 61.1%, Austria 59.5%, Switzerland 58.7%, Croatia 48.3%, Sweden 48.1%, Luxembourg 31.6%, Bosnia and Herzegovina 31.1%, Slovenia 27.4%, Serbia 24.7%, Finland 24.5%, Romania 22.4%, Lithuania 20.1%, Macedonia 18.3%, Slovakia 16%, Italy 15.3%, Portugal 15.2%, France 11.8%, Bulgaria 9.1%, Greece 9%, Spain 8.3%, Germany 4.1%, Ireland 3.7%, Czech Republic 3.7%, Belgium 2.2%, United Kingdom 1.9%, Poland 1.6%, Hungary 0.6%, Estonia 0.4%, Denmark 0.1%, Cyprus 0%, Netherlands 0%


  По дял на производство на ток от ВЕИ през 2012г. държавите членки на ENTSO-E се подреждат така:
  Denmark 43.34%, Portugal 30.54%, Iceland 28.54%, Spain 23.22%, Germany 18.60%, Netherlands 17.17%, Ireland 15.99%, Lithuania 15.81%, Finland 15.30%, Italy 12.95%, Estonia 12.68%, Sweden 11.10%, Belgium 10.04%, Greece 8.34%, Poland 7.93%, Hungary 6.94%, Latvia 6.47%, Romania 5.47%, Slovakia 4.70%, France 4.57%, Croatia 4.27%, Luxembourg 4.21%, Cyprus 3.92%, United Kingdom 3.84%, Czech Republic 3.15%, Bulgaria 2.99%, Switzerland 2.12%, Norway 1.06%, Austria 0%, Bosnia and Herzegovina 0%, Macedonia 0%, Slovenia 0%, Serbia 0%

  Вижда се, че няколко държави са преминали границата от 20% и нито токът им спира, нито земята им е свършила.


  10 държави са произвели над 5% от тока си през 2012г. от вятър:
  Denmark 35.34%, Portugal 23.53%, Spain 17.11%, Ireland 15.60%, Lithuania 11.55%, Germany 8.06%, Greece 6.25%, Romania 5.05%, Netherlands 5.02%


  По абсолютна стойност на производство на ток от вятър в GWh първите 8 държави са:
  Spain 48539 GWh, Germany 46014 GWh, France 14868 GWh, Italy 13137 GWh, United Kingdom 12581 GWh, Denmark 10228 GWh, Portugal 10011 GWh, Sweden 7110 GWh


  През 2012г в страните членки на ENTSO-Е са инсталирани 12.7ГВ вятърни централи - ВяЕЦ, като общите им мощности са нарастнали до 110ГВ
  В целия свят са инсталирани 45ГВ ВяЕЦ, като общо мощностите са нарастнали до 283ГВ. Това означава, че в момента инсталираните мощности в Европа от ВяЕЦ са 39%. Ако приемем, че 100МВ АЕЦ произвеждат ток колкото 400МВ ВяЕЦ, това означава също че инсталираните в света само през 2012г. ВяЕЦ могат да произведат 5 пъти колкото тока от АЕЦ Козлодуй или колкото всичките присединени мощности от АЕЦ за последните пет години, които са 10.7ГВ. Очевидно АЕЦ биха могли да бъдат изтласкани от пазара само от ВяЕЦ и едва ли ще останат да играят съществена роля след 1-2 десетилетия, при натиска и на ФЕЦ, централите на биомаса, геотермална енергия и другите ВЕИ.


  11 държави са произвели част от тока си през 2012г. от ФЕЦ:
  Italy 6.46%, Germany 4.84%, Spain 4.41%, Czech Republic 2.66%, Greece 2.44%, Belgium 2.12%, Slovakia 2.10%, Portugal 0.83%, France 0.74%, Luxembourg 0.71%, Bulgaria 0.45%


  По абсолютна стойност на производство на ток от слънце в GWh те се подреждат така:
  Germany 27631 GWh, Italy 18316 GWh, Spain 12518 GWh, France 3999 GWh, Czech Republic 2161 GWh, Belgium 1628 GWh, Greece 1232 GWh, Slovakia 563 GWh, Portugal 355 GWh, Bulgaria 189 GWh, Luxembourg 26 GWh


  10 държави са произвели над 4% от тока си през 2012г. от биомаса:
  Finland 14.58%, Estonia 8.42%, Denmark 7.99%, Sweden 6.65%, Portugal 6.18%, Germany 5.32%, Poland 4.98%, Hungary 4.62%, Lithuania 4.19%, Belgium 4.15%


  По абсолютна стойност на производство на ток от биомаса в GWh те се подреждат така:
  Germany 30364 GWh, Sweden 10751 GWh, Finland 9864 GWh, Poland 7383 GWh, France 5474 GWh, Spain 4807 GWh, Belgium 3183 GWh, Portugal 2630 GWh, Denmark 2312 GWh, Hungary 1474 GWh, Estonia 880 GWh


  Най-големите производители на ток в Еропа по абсолютна стойност в GWh са:
  Germany 570804 GWh, France 541384 GWh, United Kingdom 327365 GWh, Spain 283681 GWh, Italy 283429 GWh


  Най-много ток за изпомпване на вода за ПАВЕЦ по абсолютна стойност в GWh е използван в:
  Germany 7842 GWh, France 6709 GWh, Austria 5562 GWh, Spain 5040 GWh, United Kingdom 3989 GWh, Italy 2628 GWh, Switzerland 2411 GWh, Norway 2138 GWh, Belgium 1709 GWh, Luxembourg 1509 GWh, Portugal 1387 GWh, Bulgaria 1089 GWh


  Най-големите нетни износители в проценти от произведения им ток през 2012г са били:
  Estonia 22.18%, Czech Republic 21.10%, Bulgaria 19.94%, Sweden 12.11%, Norway 12.07%, France 8.34%, Slovenia 7.04%, Germany 4.05%, Spain 3.95%


  България е произвела през 2012г. 42ТВч ток. Това се равнява на 1.24% от цялото електропроизводство на страните от ENTSO и прави безпочвени многобройните теории за конспирации в енергетиката ни. От тези 42ТВч, 35.03% са произведени от АЕЦ, 52.85% от ТЕЦ, 9.13% от ВЕЦ и 2.99% от ВЕИ (2.54% от ВяЕЦ и 0.45% от ФЕЦ). В края на 2012г. мощностите от ФЕЦ са нарастнали до 940МВ, които могат да произвеждат 2.8%, а мощностите от ВяЕЦ са нарастнали до 685МВ които могат да произвеждат 3% от всичкия ни ток.